Privacybeleid

Contactgegevens

De Bleken B.V., gevestigd aan De Bleken 7, 5473 VV, Heeswijk Dinther, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

De Bleken 7

5473VV, Heeswijk Dinther

Nederland

+31 (0) 413 229420

 

Mariejet Ebbers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Bleken B.V. Hij/zij is te bereiken via info@go-at-cheese.nl of via het telefoonnummer +31 (0) 413 229420.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bleken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

E-mailadres

IP-adres

Eventuele gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier of via schriftelijke correspondentie

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@go-at-cheese.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Bleken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om uw e-mails en berichten te beantwoorden. Uw gegevens worden maximaal één jaar opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bleken B.V. verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen en/of delen met externe commerciële partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bleken B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Bleken B.V. plaatst zelf geen cookies. Wij maken echter wel gebruik van services van Google LLC om u video’s te tonen en om u een interactieve kaart te tonen zodat u ons bedrijf kan vinden, deze services plaatsen eventueel cookies om hun diensten te verbeteren en om u te traceren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bleken B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@go-at-cheese.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bleken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@go-at-cheese.nl.

 

De Bleken B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, doch maximaal 1 jaar, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.